2020 – Actie wordt herpland

Houten helpt Irak 2020 wordt verschoven naar een nog nader te bepalen datum.

De organisatie heeft besloten om de actie Houten helpt Irak die op het programma stond voor maandag 25 t/m zaterdag 30 mei 2020 niet te laten plaatsvinden.


We achten het niet verantwoord gezien de huidige situatie rondom COVID-19 om deze actie door te laten gaan.


We vinden het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen en verspreiding van COVID-19 waar mogelijk tegen te gaan.


Veiligheid en gezondheid van bewoners van Houten, organisatoren, vrijwilligers, en alle andere betrokkenen staan voorop.


We vinden het ongelofelijk jammer, maar ook een opluchting dat er nu duidelijkheid is in verband met de lopende voorbereidingen.


We hopen dat jullie met ons inzien dat er op dit moment niets belangrijker is dan het beschermen van onze medemens en de gezondheid van ons allemaal.

De actie wordt niet afgelast maar verzet naar een latere – nog nader te bepalen – datum.

Wij kijken er naar uit en voor nu, zorg goed voor jezelf en anderen.