Home

De volgende actie komt eraan!

Van 20 tot en met 23 oktober 2021 hopen wij (als comité Houten helpt Irak) weer een inzamelingsactie te houden voor hulpbehoevenden in het oorlogsgebied in het Midden-Oosten. Al sinds 2014 helpen we de mensen in het oorlogsgebeid in Syrië en Irak Deze actie is onderdeel van een landelijke actie opgezet door Hulp Irak en Bijzondere Noden, met de titel ‘Terug naar Ninevé’.

De oorlog in Irak is inmiddels voorbij, maar de nood blijft nog steeds hoog. Er is voor veel mensen geen of weinig eten, ze hebben kleding en schoenen nodig. Veel vluchtelingen zijn psychisch ernstig beschadigd. Het voelt alsof ze hun leven kwijt zijn.

Waarom deze actie?

Kleding en persoonlijke verzorgingsmiddelen zijn in Irak moeilijk te vinden. Dit komt door de moeilijke economische omstandigheden. Dat maakt deze vorm van directe hulp extra waardevol en effectief!

Tijdens eerdere acties zijn veel goederen ingezameld. Al deze goederen zijn op de bestemde plaats aangekomen en uitgedeeld aan gezinnen die het nodig hadden. De dankbaarheid voor de hulp was hartverwarmend.

Helpt u ook weermee? Met elkaar kunnen we iets betekenen voor onze naasten en kinderen in nood.

Wat is de bedoeling?

Net als in eerder acties willen we ook dit jaar weer een nieuwe actie starten om goederen in te zamelen. Deze goederen gaan samen met spullen van acties, gehouden in andere plaatsen, op transport naar mensen in Noord-Irak. Via plaatselijke kerken zijn er lokale contacten. De goederen worden aan allerlei mensen uitgedeeld zonder dat daarin onderscheid wordt gemaakt.

Wat willen we gaan doen?

Zodra de corona-maatregelen het toelaten willen we een inzamelactie gehouden. Samen willen we kleding, schoenen en persoonlijke verzorgingsmiddelen gaan inzamelen. 

Helpt u ook dit jaar weer mee om misschien 20 of meer pallets, een middelgrote vrachtwagen, met (kinder)kleding, speelgoed en persoonlijke verzorgingsmiddelen te vullen. Deze goederen worden later via ons landelijk inzamelpunt in Kampen met behulp van een internationaal transport naar Irak gebracht.
Wij werken samen met Hulp Irak en Bijzondere Noden.

Wat is er nodig?

Met deze actie willen we kleding voor jong en oud en persoonlijke verzorgingsmiddelen inzamelen, maar ook schoolspulletjes en speelgoed is welkom.

Doet u mee breng dan hele en schone kleding zoals jassen, truien, broeken, sokken, winterkleding, schoenen, maar ook luiers, zeep, tandenborstels en tandpasta, kammen en haarborstels, en nog meer.

Een complete lijst van spullen die we tijdens deze actie willen inzamelen kunt u vinden op pagina Wat is er nodig? Ook hebben we weer een Houten-helpt-Irak actie flyer om op te hangen.

Financiële steun

Het vervoeren van al de spullen kost geld. Ook als u geen gelegenheid heeft voor materiële steun, dan nog kunt u ons helpen via een financiële bijdrage.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL11 RABO 0379 8051 03 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Houten, onder vermelding van “Houten helpt Irak”. Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

Waar en wanneer kan ik meedoen?

Inleveren goederen

Houtenaren, maar natuurlijk ook iedereen die een steentje wil bijdragen aan de actie kan goederen komen brengen op woensdag 20 oktober tot en met vrijdag 22 oktober van 19:00 uur tot 21:00 uur en op zaterdag 23 oktober van 9:00 uur tot 12:00 uur op het volgende adres:

     Eskol-kerk, Poldermolen 1, Houten (open Google maps)

 

 

 

Doet u mee?  Ja, toch?